اعتبارسنجی

اعتبار سنجی وزارت صنعت و معدن

دفتر فنی مهندس مکاتک دارای مجوز رسمی از « وزارت صنعت و معدن و تجارت » و « واحد اتحادیه ی خدمات رایانه ای » به صورت  دائم می باشد.

جهت اعتبارسنجی در سایت رسمی دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور ، «اعتبارسنجی» ،را کلیک نموده و یا بارکد را اسکن نمائید.

barcode

primi sui motori con e-max