كارنامه تعميرات لپ‌تاپ مکاتک همدان

كارنامه تعميرات لپتاپ مکاتک استان همدان

واضح و مبرهن است كه كارنامه ي هر فردي نشان از توانايي ها و قابليت هاي وي دارد لذا با حرف زدن و تبليغ كردن نمي‌توان واقعا توانايي ها را اثبات كرد.افتخار مکاتک كارنامه ي درخشان صد ها تعمير در زمينه لپتاپ است كه تا به حال داشته است، كه در زير به بعضي از آن‌ها اشاره مي‌گردد :

 • Acer 5750G

No Boot – تعويض هارد

 • Dell Sharger

قطعي سيم

 • Tushiba Qosmio

Blue Screen- تعمير مادربرد

 • Dell Inspron 4853

کامل ShutDown نمي شود – Program مجدد بايوس

 • HP Pavilion G series

Not Boot – تعمير مادربرد

 • Fujitsu sh531

تعمير لولا و CD-Drive

 • Dell 5010

خرابي هارد

 • Dell 1564

White Screen – تعمر چيپ گرافيک

 • Hp Ravilion 376

سرويس مادربرد و فن

 • Acer 5742

خاموش – مشکل هارد

 • Dell Xps

Black Screen – مشکل گرافيکي

 • Tab Gandia

خرابي شارژر

 • Lonovo b590

خرابي لولا

 • MSI C620

تعمير لولا

 • Asus F83

بدون تصوير – تعمير چيپ گرافيک

 • Vaio VGN130

تعمير فن

 • Asus X59

سريع خاموش مي شود. تعمير مادربرد

 • HP 4520

عدم تصوير – مشکل گرافيکي

 • Asus H61

تعويض Ram X2

 • Dell 1520

بعد از min10 خاموش مي شود.

 • Asus K53

تعمير هارد

 • Dell 5110

دشارژ يکباره باتري

 • Dell 1520

Recovery

 • Dell 1537

تعويض هارد

 • HP W101

تعمير سوکت شارژر

 • Acer E157

تعمير لولا

 • Acer 3610

خرابي LCD

 • HP Pav DM4

سرويس مادربرد و فن

 • HP G62

تعويض DVD Rom

 • Dell 6289

تعمير شارژر

 • Dell Vostro1500

خرابي Mouse & Key و لولا

 • Asus K53

تعمير سوکت شارژر

 • Acer E1

Delay HDD

 • Dell 1310

ايراد در نمايش صفحه

 • Vaio K3153

خاموش – مشکل در بايوس

 • Hp Pav

تعمير سوکت باتري

 • Vaio Sz740

خرابي در تصوير

 • Dell 5010

دشارژ سريع باتري

 • Dell 5010

خاموش – تعمير مادربرد

 • HP 4530S

خاموش شدن مداوم – مشکل در بايوس

 • Vaio SZ680

Not Boot – ايراد در هارد ديسک

 • Hp 4530

Not Sound

 • Lenovo 8510P

خرابي تاچ

 • Acer S3

خرابي LED و عدم روشن شدن

 • Dell 5010

سرويس مادربرد و فن

 • Hp 1051

سرويس مادربرد و فن

 • HP Pav 1437

گرافيک صفحه نمايش

 • Acer 5760

خرابي هارد

 • Dell 5010

خاموش متعدد – تعمير مادربرد

 • Vaio F111FX

سريع داغ مي شود.

 • Mini Asus 1050

رنگ هاي صفحه به هم ريخته

 • Acer 5250

خط سفيد روي تصوير ـ تعمير چيپ گرافيک

 • Acer 5760

کندي و ايراد در هارد

 • Dell 5020

تعويض dvd-rw

 • Vaio 3j1w

خرابي کيبورد

 • Fujitsu CQ45

سرويس مادربرد و فن

 • Hp 4530

تعويض LCD

 • Asus X8AIP

عدم بوت – ايراد در Rom

 • Dell 1545

خرابي DVD RW

 • Asus k55v

سريع خاموش مي شود- تعمير مادربرد

 • Dell Xps

دشارژ يکباره باتري

 • Hp 750

عدم بوت – تعمير هارد

 • Vaio sz762

کندي و ايراد در هارد ديسک

 • Tushiba KGRB

خاموش – تعمير مادربرد

 • Dell 4050

عدم تصوير – تعويض LED

 • Dell 1525

مشکل در اتصال Wifi

 • Dell 5050

عدم بوت – تعمير ماردبرد

 • Lenovo G570

شکستگي لولا

 • Asus 1215

NO Power - تعمير مادربرد

 • Vaio F111

خرابي LED

 • Vaio CSC36

تعمير DVD RW

 • Asus K53

رنگ هاي مانيتور بهم ريخته – تعمير چيپ گرافيک

 • Dell 5020

تعمير CPU , Fan

 • HP G6

پرش تصوير و دماي بالاي فن

 • Acer Q5WV1

تعمير پورت گرافيک

 • Acer Mb

عدم بوت سيستم – تعمير هارد

 • Dell 1537

خرابي LCD و شکستگي لولا

 • Acer 5760

آب خوردگي

 • Asus K55V

عدم شارژ – تعويض سوکت باتري

 • Vaio F12

سرويس مادربرد و فن

 • Vaio S110

شکستگي قاب و لولا

 • Hp 625

عدم بوت سيستم – تعمير مادربرد

 • Vaio SZ680

Display Error – تعمير چيپ گرافيک

 • Lenovo B590

شکستگي لولا

 • Asus X44

تعويض DVD- RW

 • Asus N43

پرش تصوير

 • Vaio S17652

تعمير شکستگي لولا

 • Asus Mini8564

ارتقاء رم جهت افزايش سرعت

 • Asus N53

خاموش – تعمير مادربرد

 • Dell 5010

سرويس مادربرد و فن

 • Hp 620

عدم بوت – تعمير هارد

 • Vaio PCG 6121

با باز شدن ليد، تصوير بهم مي ريزد.

 • Asus mini

خرابي تصوير – تعويض LCD

 • Lenovo T61 F0V

Not boot – تعمير مادربرد

 • HP 4520

Black Screen

 • Fujitso Z17

Not boot - تعمير مادربرد

 • Dell 5110

Not Power - مشکل دربايوس

 • Dell 5010

روشن نمي شود – تعمير مادربرد

 • Hp 1018

عدم شارژ – تعمير سوکت شارژر

 • Asus X44s

Blue Screen – مشکل در چيپ گرافيک

 • Vaio 9135

شکستگي لولا

 • Vaio M620

White Screen

 • Fujitsu 3515

روشن نمي شود – تعمير مادربرد

 • Hp 4540s

خرابي touch , keyboard

 • Vaio VPCF1

دماي بالاي فن

 • Dell 5010

دشارژ سريع – تعويض باتري

 • Dell 5020

سريع خاموش مي شود – تعمير مادربرد

 • Asus X44

خرابي کيبورد

 • Acer 5750

روشن نمي شود – تعمير مادربرد

 • Asus K42

تصوير خراب – تعمير LCD

 • Hp 530

خرابي سوکت شارژر

 • Dell Vastro 6289

Black Screen – تعمير چيپ گرافيک

 • Vaio vpcF1

سرويس مادربرد و فن

 • Hp TX250

No Power – تعمير مادربرد

 • Hp 2890

حرارت بالا – تعمير فن

 • Acer PK02

Back Light – تعمير مادربرد

 • Dell 1510

روشن نمي شود – تعمير هارد

 • Dell 1520

رنگ هاي صفحه بهم ريخته – تعمير LCD

 • Hp 3V6

صداي زياد فن

 • Hp 4520

عدم شارژ باتري – تعمير سوکت

 • Acer 5736

Not boot

 • Dell 5010

با زدن سوکت شارژر روشن مي شود

 • Dell 1545

پس از 15 دقيقه خاموش مي شود

 • Dell 1510

گرافيک صفحه مشکل دارد

 • Fujitsu 6MBH

شکستگي لولا

 • Dell Vostro 6289

بعد از مدت کوتاهي صفحه سياه مي شود.

 • Vaio PCG3

سرعت پايين در بوت سيستم

 • Dell 2520

No power – تعمير هارد

 • Vaio SZ740

Boot Error

 • Asus K43

عدم کارکرد صحيح هارد ديسک

 • Hp 66151X

سوکت USB کار نمي کند

 • Fujitsu AH530

سرويس مادربرد و فن

 • Acer 5760

عدم بوت – تعمير مادربرد

 • Asus X5D

Blue Screen – تعمير چيپ گرافيک

 • Hp 530

عدم شارژ صحيح به علت قطي کابل

 • Fujitsu 49055

در اثر ضربه LCD شکسته

 • Acer 5741

No Power ، عدم کارکرد صحيح مادربرد

 • Lenovo T400

دشارژ سريع باتري

 • Acer K5320

No boot – مشکل در بايوس

 • Fujitsu AH5322

No Power – تعويض هارد

 • Tab PC755

No power – عدم کارکرد صحيح رم

 • Vaio CS118E

خاموش – تعمير مادربرد

 • Acer 5740G

کليد Ctrl , L کيبورد از کار افتاده

 • Hp PV4

باتري شارژ نمي شود – تعميرشارژر

 • Vaio U3H0

No power – نقص در مادربرد

 • Dell 5050

مشکلات متعدد در هارد و مادربرد

 • Hp 65Aw

خاموش به علت عدم کارکرد صحيح هارد

 • Dell 510m

خطوط روي تصويربه علت مشکل در چيپ گرافيک

 • Dell 5010

بوق ممتد به هنگام روشن شدن

 • Hp G629

No boot – تعمير مادربرد

 • HP DV610

نفوذ آب به LCD

 • Hp G695

شکستگي قاب و لولا

 • Dell n5110

Black Screen

 • Msi 50sx

خاموش – تعمير مادربرد

 • Dell 1500

عدم شارژ باتري – تعمير شارژر

 • Dell FP41L

تعويض CDRom , Battery

 • Dell 4661

عدم شارژ باتري – تعويض سيم

 • HP C530S

Firm Work

 • Vaio SZ680

دشارژ يکباره باتري

 • Asus K53T

خرابي و شکستگي لولا و کف

 • Toshiba R10-600C

سرويس مادربرد & نصب درايور

 • Hp ICES

عدم تصوير – تعمير مادربرد

 • Tushiba 7597

No power – تعمير مادربرد

 • Vaio PCF1

حرارت زياد به هنگام اتصال شارژر

 • Asus Mini-6093

صداي زياد فن

 • Dell PP17S

قطعي شارژر & نور LCD

 • Inspiron 2885

شکستگي قاب و عدم وضوح تصوير LCD

 • Asus M53S

Program بايوس و ريکاوري

 • Tushiba M45

عدم بوت - تعمير HDD و تعويض RAM

 • Dell 6225

Black Light – ايراد مادربرد

 • Dell L502

روشن نمي شود - تعمير مادربرد

 • MSI N1996

No boot – تعمير مادربرد

 • Hp G62

سرويس مادربرد و فن

 • Dell 1346

تعويض کابل LCD

 • Acer 5750

حرارت بالا به هنگام روشن کردن سيستم – تعويض فن

 • Acer MS21

شکستگي قاب و لولا

 • Acer 5740

No Power – عدم کارکرد صحيح هارد

 • Msi X430

not boot - تعمير مادربرد - بايوس

 • Asus K55V

No power – تعمير مادربرد

 • Asus X44S

قطعي در سوکت شارژ

 • Samsung B1556

خاموش - مشکل در بايوس

 • Acer Mini Kar60

Falt چيپ گرافيک

 • vaio C61

عدم چرخش فن

 • Asus X8E

مشکل صفحه نمايش , تعمير چيپ گرافيک

 • Dell Vostro

ايراد نرم افزاري - نصب و بروزرساني نرم افزارها

 • Asus K44

سرويس مادربورد

 • Dell 5110

خاموش - مشکل هارد

 • Suzuki M450

تعمير کابل مانيتور

 • Aser 4736

نصب و بروزرساني نرم افزارها

 • vaio VGNCS

ايراد در ROM و تعمير فن

 • vaio vpcf1

سرويس مادربرد

 • Dell XPS

ريکاوري کارت حافظه

 • HP EXT1T

خاموش - ضربه خوردگي

 • HP DV6

خاموش - مشکل در بايوس

 • Dell 1520

سرويس مادربرد و فن

 • Asus K55VD

خاموش - تعويض شارژر

 • Dell L502X

Blue Screen

 • Dell 5010

كندي و ايراد در هارد ديسك

 • HP DV6

لق شدن کيبورد

 • Lenovo G510

ايراد در هارد ديسك

 • Tab Smart tuch

عدم بوت - تعميرمادربرد

 • Samsung SIII

عدم بوت - تعمير هارد

 • Dell 5010

خاموش - تعمير مادربرد

 • Dell 1510

تعويض باتري

 • Toshiba 1870 X3p23

سرويس مادربرد و ارتقا رم

 • Dell 3500

تعويض CD-rom

 • Asus mini cce

سريع خاموش مي شود- مشکل هارد

 • Dell 1015

شکستگي LED

 • HP DV4

تعمير شارژر و سوکت USB

 • vaio vpcf1

تعمير سوکت شارژر

 • Dell 1501

تعمير کيبورد

 • Asus mini 1015t

مشکل در اتصال wifi

 • vaio vpcfrf1x

كندي و ايراد در هارد ديسك

 • Ericsson k1595c

خاموش - مشكل در بايوس

 • Dell 1525

مشكل دما و دشارژ يكباره ي باتري

 • Acer 4738

خرابي ال سي دي

 • Dell 5010

خاموش - تعمير مادربورد

 • HP dv6

عدم بوت - تعمير مادربورد

 • Asus K53s

عدم كاركرد صحيح هارد ديسك

 • Dell 1340

قطعي تصوير موقع بازكردن ليد

 • Dell 1000

لقي در لولا

 • Toshiba Tecra

عدم نور صفحه نمايش و كليد وايرلس

 • Dell 5010

روشن نمي‌شود -تعمير مادربورد و بايوس

 • Asus mini

سريع خاموش مي‌شود -تعمير مادربورد و چيپ

 • Hp 6735

مشكل هنگ و باتري

 • Toshiba M45

ريکاوري اطلاعات هارد

 • Dell 5010

مشكل گرما و دور بالاي فن

 • Hp Pavilion dv6

هنگ و سرعت پايين

 • Dell st 1340

مشكل هارد ديسك

 • Asus k45v

ايراد در تاچ پد

 • Acer 5750

كندي سرعت

 • Acer 531

نفوذ مايعات در صفحه نمايش

 • MSI

سرعت به شدت پايين

 • HP 4530

تعويض مادربورد

 • Dell 1525

عدم شارژ باتري

 • Acer Aspire

خرابي در تصوير

 • vaio fx11

مشكل صدا - دما - شكستگي سوكت شارژر

 • Dell 5110

خرابي در ماژول مودم

 • Acer

خرابي كيبورد

 • Dell D631

مشكل درايور

 • Acer 4230

صفحه آبي موقع نصب ويندوز

 • Vaio F111

دور فن كم نمي‌شود - دما بالا تعمير مادربرد و تعويض فن

 • Acer 5442

پردازنده درگير - سرعت پايين

 • Hp 4540

دماي بسيار بالاي چيپ

 • Dell 1320

روشن نمي‌شود - مشكلات متعدد

 • Asus k53

شكستگي سوكت شارژر مادربورد

 • HP dv6

صداي لرزش دي وي دي

 • Dell 1520

تعمير برد و پنل ال سي دي

 • Fujitsu

شكستگي ال اي دي و تعويض

 • Vaio pcg6w

رنگ‌هاي تصوير به هم ريخته - تعمير چيپ گرافيك

و...

primi sui motori con e-max

پرسش پاسخ آموزشی لپتاپپرسش پاسخ آموزشی لپتاپ

قطعات لپتاپ همدانقطعات لپتاپ همدان

خدمات لپتاپخدمات لپتاپ

لپتاپ سالملپتاپ سالم

مــــكاتــكمــــكاتــك

خانهخانه

Google Maps JavaScript API v3 Example: Map Ads Unit

7e3635652477c2de5a94e903ddb6e90f

 
تماس ها:

08138274276

ساعات كاري:
صبح ها از 9:30 الي 13:00
عصر ها از  16:30 الي 20:30
به استثناء روزهاي تعطيل

درباره مكاتك

اين مركز با سال ها تجربه و كسب افتخارات بسيار و گذراندن دوره هاي تخصصي در زمينه ي تعمير لپ‌تاپ، تنها تعميرگاه فوق تخصصي لپ‌تاپ در استان همدان مي‌باشد.
بهره گيري از متخصصان كامپيوتر،نرم افزار، آي تي، برق، الكترونيك و فناوري اطلاعات، اطمينان ما را در ارائه ي سرويس ها و تعميرات افزوده است و همين امر موجب رشد روز افزون اين مركز در اين زمينه ي تخصصي گرديده است.

مطالعه بيشتر...

افتخارات

مكاتك افتخار اين را دارد كه متخصصاني با سال ها تجربه در زمينه ي الكترونيك و دوره ديده در زمينه هاي تعميرات تخصصي لپ‌تاپ در تهران و خارج از كشور را داراست.
اين ارتباط علمي سبب شده است كه عيب يابي ها و تعميرات به روز و با جديد ترين متد ها انجام گيرد.
در زير به عناوين دوره ها و آموزش هاي تخصصي و فوق تخصصي اي كه متخصصان مكاتك گذرانده‌اند اشاره مي‌گردد :
 مطالعه بيشتر...